תוצאות סקרי מינים נדירים

למידע יש ללחוץ על התמונה

כחליל הקדד.jpg

צמריר הקדד

צפרירי.jpg

כחליל ערבתי

קרקש.jpg

קרקשי הסנא

הגליל.jpg

נחושתן נמלים גלילי

 ? רוצים עוד

מעוניינים לנטר פרפרים כל השנה?

"תכנית ניטור הפרפרים בישראל" מחפשת מתנדבים חדשים שידווחו על תצפיות פרפרים במסלול הליכה קבוע. אנא פנו לרכזת הארצית של תכנית הניטור, טל מלוכנא: bmsisrael@gmail.com 

תודה שבחרתם להשתתף בסקר !!