top of page

ספירת הפרפרים הגדולה 2023

"ספירת הפרפרים הגדולה" בישראל נערכת השנה במשך שלושה שבועות

בין התאריכים 02.04.2023 ל- 22.04.2023

את ספירת הפרפרים מובילה אגודת חובבי הפרפרים בשיתוף פעולה עם המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט, רמת הנדיב והחברה להגנת הטבע

Your Text Here​​

what_is_the_count.jpg

Your Text Here​​

תמונות הפרפרים אותם נספור
משוישת.jpg

Your Text Here​​

שברקים.jpg

Your Text Here​​

סרפד.jpg

תמונות הפרפרים אותם נספור

כיצד סופרים פרפרים ומדווחים עליהם ?

מהי ספירת הפרפרים ?

שברקים.jpg

3

הנשרן.jpg

2

משוישת.jpg

1

מידע וחומרים למחנכים

תוצאות הספירה

בלקן.jpg

5

סרפד.jpg

4

bottom of page