בטאונים ומסמכים מטעם אגודת חובבי הפרפרים

אגודת חובבי הפרפרים מוציאה בטאונים מטעמה מפעם לפעם

בבטאונים ניתן לקרוא על עדכונים לגבי פעילות שנעשתה ותעשה, מחקרים וממצאים חדשים, ועוד. 

לנוחיותכם קישורים למספר בטאונים ומאמרים

בטאון נובמבר2020
בטאון מאי 2020
בטאון נובמבר 2019
בטאון מאי 2019
בטאון נובמבר 2018
הקונגרס ה3 לפרפרי המזה"ת
הקונגרס ה3 לפרפרי המזה"ת
בטאון מאי 2018
בטאון נובמבר 2017
בטאון מאי 2017
בטאון אוקטובר 2016
בטאון אוקטובר 2016
בטאון מאי 2016
בטאון אוקטובר 2005
בטאון 2015
בטאון נובמבר 2014
בטאון יוני 2014
בטאון 2013
בטאון נובמבר 2012
בטאון מאי 2012
בטאון נובמבר 2011
בטאון מאי 2011
בטאון נובמבר 2010
בטאון מאי 2010
בטאון נובמבר 2009
בטאון מאי 2009
בטאון דצמבר 2008
בטאון נובמבר 2007
בטאון מאי2007
בטאון נובמבר 2006
הרצאות יוני 2006
בטאון מאי 2006
בטאון אוקטובר 2005
בטאון יוני 2005
בטאון אוקטובר 2004
בטאון אפריל 2004
בטאון אוקטובר 2003
בטאון אפריל 2003
בטאון אוקטובר 2002
בטאון אפריל 2002
בטאון אוקטובר 2001
בטאון אפריל 2001
בטאון אוקטובר 2000
בטאון אפריל 2000
בטאון אוקטובר 1999
בטאון אפריל 1999
בטאון ספטמבר 1998
בטאון מאי 1998
בטאון אוקטובר 1997
בטאון מאי 1997
בטאון מאי 1996
בטאון יוני 1995
בטאון מרץ 1994
פרפרי החרמון דובי בינמיני
בטאון אוקטובר 1992
בטאון 1991
בטאון נובמבר 1990
בטאון נובמבר 1988
בטאון ספטמבר 1987
בטאון נובמבר 1986
בטאון ינואר 1986
בטאון ספטמבר 1985
בטאון יולי 1985
בטאון ינואר 1985
בטאון יוני 1984
בטאון ינואר 1984
בטאון אפריל 1983 - חלק ב
בטאון אפריל 1983 - חלק א
פרפרי החרמון אושירו נקמורה